Potřebujete pomoc? Odběratelé 234 707 320 Dodavatelé 234 707 312
Zpět na seznam VŘ

Detail

Číslo:ZÚ-01757/2012-12200
Název:Fotogrammetrická stanice + SW
Link na veřejný detail ZÚ-01757/2012-12200
Organizace:Česká republika – Zeměměřický úřad
:60458500
:
:
:
:
:
Fakturační adresa:Pod sídlištěm 9/1800, 18211 Praha 8, Kobylisy
Adresa dodání:Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice
Korespondenční adresa:Pod sídlištěm 9/1800, 18211 Praha 8, Kobylisy
Poznámka:
S vybraným uchazečem bude požadováno uzavření kupní smlouvy. Dodávka je preferována formou náhradního plnění. Jedna stanice bude dodána na adresu Pardubice, Čechovo nábřeží 1791 a druhá na adresu Praha 8, Pod Sídlištěm 9
Začátek přijímání nabídek:07.05.2012 08:28
Konec přijímání nabídek:14.05.2012 23:00
Předpokládané vyhodnocení:15.05.2012 10:00
Název Význam hodnoty Žádaná hodnota Jednotka
Technická specifikace
Popis: Uchazeč ve své nabídce předloží podrobnou technickou specifikaci nabízeného HW a SW, která bude nedílnou součástí předložené nabídky a bude přílohou č. 1 návrhu smlouvy.
Návrh smlouvy
Popis: Smlouva bude obsahovat všechny podmínky a požadavky zadavatele uvedené ve výzvě, takže návrh smlouvy bude odpovídat zadávacím podmínkám a nabídce uchazeče. Pokud návrh smlouvy nebude odpovídat zadávacím podmínkám a ostatním částem nabídky uchazeče, bude tato skutečnost důvodem k vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.
Kvalifikační předpoklady
Popis: • Kvalifikační předpoklady Kvalifikaci v souladu s §50 zákona č.137/2006Sb zákona o veřejných zakázkách splní uchazeč, který prokáže splnění následujících předpokladů: • Základních kvalifikačních předpokladů dle §53 zákona splňuje dodavatel předložením čestného prohlášení dle /Příloha č. 2. Vzor čestného prohlášení/. • Profesních kvalifikačních předpokladů dle §54 zákona předložením prosté kopie výpisu z OR, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné evidence pokud je v ní zapsán, nebo předložením prosté kopie dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky /doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění/, stačí z internetového registru, v případě vítězné nabídky, doložení i ověřeného výpisu, a to až před podpisem smlouvy/, či výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. • Ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dle §55 zákona splní dodavatel předložením prosté kopie pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě a škodě na majetku třetí osoby
Splatnost 14 dny
Popis: Počítají se kalendářní dny
Dodací lhůta 14 dny
Popis: Počítají se pouze pracovní dny
Dovoz na místo doručení
Platnost nabídky 30.04.2011 23:00
Číslo Název Množství Jednotka Jednotková orientační cena Klasifikace položky Maximální jednotková cena s DPH
2 Aplikační SW 2 ks 1 Software SML
Popis: PhoTopoL Digit Solo 10.0
1 Digitální fotogrammetrická stanice 2 ks 1 Kancelářská technika
Popis: Intel Core i7-2700K, Intel DZ68DB, Corsair 8GB Kit DDR3 1333MHz CL9 (2x 4GB), SEASONIC SS-650HT-F3, INVIDIA QUADRO FX 4000 2GB GDDR5 PCle x16, Seagate SV35 2000GB, Seagate SV35 2000GB, LG BH10LS30-LRBB, 24" Dell U2412M, 24" BenQ XL2420T, NVIDIA 3D Vision kit, Stealth 3D Mouse (Stealth 3 Mouse Z-Type S1 Design), Cooler Master Elite 330U cerna, MS Windows 7 Professional 64 bit CZ OEM, Klávesnice + myš, chladic na procesor
Schvalovatel Role Čas schválení Výsledek schvalování
2012-05-07 08:28:22.0
2012-05-07 08:28:22.0
2012-05-04 14:56:13.0
Náhled Soubor Velikost Zveřejněno od Vyber
příloha č. 2.pdf 167.11 KiB 07.05.2012 08:28

Copyright (c) 2011 B2B Centrum a.s. - Všechna práva vyhrazena
ED