Potřebujete pomoc? Odběratelé 234 707 320 Dodavatelé 234 707 312
Zpět na seznam VŘ

Detail

Zadání výběrového řízení
Číslo:1855/2012 - OPE
Název:Servis zařízení elektrické požární signalizace a evakuačního rozhlasu
Link na veřejný detail 1855/2012 - OPE
:
:
:
Jeden dodavatel Celou zakázku realizuje jeden dodavatel.
:
:
Měna: CZK
Výchozí počet desetinných míst cen:0
Zadavatel:Město Kopřivnice, Oddělení personální
Ičo:00298077
Fakturační adresa: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
Adresa dodání: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
Korespondenční adresa: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
Poznámka:
Datum vypsání:28.03.2012 08:58
Termín podání nabídek:30.04.2012 14:00
Plánované vyhodnocení:11.05.2012 10:00
:
:
Hodnocení dle ekonomické výhodnosti.
Obchodní podmínka Význam hodnoty Minimální hodnota Maximální hodnota Jednotka Váha kritéria [%] Obchodní podmínka zadavatele Skóre určuje zadavatel
Váha pro celkovou cenu [%]:    70        
Platnost nabídky dodavatele větší je lepší 31.05.2012 14:00
Splatnost větší je lepší 21 dny
Popis: Počítají se kalendářní dny
Doba nástupu technika resp. experta na odstranění závady - servisní zásah menší je lepší 48 hodina 30
Popis: Doba od nahlášení závady do příjezdu technika reps. experta, kratší doba nástupu technika reps. experta je zohledněna v hodnocení váhou kritéria.
Návrh smlouvy o dílo
Popis: Smlouva bude uzavřena na dobu dvou let. Návrh smlouvy uložte do přílohy. Před uzavřením smlouvy bude od vybraného uchazeče požadováno předložení kvalifikačních předpokladů, zejména příslušné oprávnění k podnikání a výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán (oboje v originále nebo úředně ověřené kopii, přičemž tyto doklady mohou být nahrazeny originálem nebo úředně ověřenou kopií výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů).
Reference
Popis: Seznam subjektů, u nichž jste prováděli obdobná plnění, vložte do přílohy.
Číslo Název Množství Jednotka [MJ] Maximální jednotková cena s DPH
1 Periodická zkouška činnosti a provozuschopnosti elektrické požární signalizace 1 rok
Klasifikace položky: Uvádět záruku [v měsících]:
Žádaný parametr: Cena za rok v souladu s termíny dle platné legislativy včetně dopravy.
Popis: Podrobný rozpis jednotlivých úkonů včetně jejich cen uložte do příloh.
2 Periodická zkouška činnosti a provozuschopnosti evakuačního rozhlasu 1 rok
Klasifikace položky: Uvádět záruku [v měsících]:
Žádaný parametr: Cena za rok v souladu s termíny dle platné legislativy včetně dopravy.
Popis: Podrobný rozpis jednotlivých úkonů včetně jejich cen uložte do příloh.
3 Základní sazba za hodinu servisní práce technika 1 hodina
Klasifikace položky: Uvádět záruku [v měsících]:
4 Základní sazba za hodinu servisní práce experta 1 hodina
Klasifikace položky: Uvádět záruku [v měsících]:
5 Cena za km dopravy osob a materiálu 1 km
Klasifikace položky: Uvádět záruku [v měsících]:
6 Cena za čas strávený na cestě 1 hodina
Klasifikace položky: Uvádět záruku [v měsících]:Součet maximálních cen s DPH: 0 Kč
Náhled Soubor Velikost Zveřejněno od Vyber
upresneni_vyb_rizeni_1855-2012-ope.doc 21.00 KiB 11.04.2012 15:35
Velikost příloh položek zadávacího řízení 0 B

Copyright (c) 2011 B2B Centrum a.s. - Všechna práva vyhrazena
ED